Protipožární ucpávky

Protipožární zabezpečení prostupů kabelových tras , plastového potrubí, kovového potrubí ,stavebních spár , protipožárních nátěrů, včetně provádění předepsaných kontrol podle vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb.

Protipožární izolace potrubí vzduchotechniky ULTIMATE Protect.

Montáž  provedeme komplet s dodáním . Práce provádíme v Praze .